RHODESIA 1909 RHODESIA on Arms Surcharge set SPECIMEN